Liên hệ

Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM LIÊN HỢP

Địa chỉ: 98 Đường số 42, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại: +8428-3969 9640 / 6070 - Zalo: 0908 339 181 - Fax: +8428-3969 9637

Email: lienhop2001@gmail.com