Van xả tràn

Van xả nước được sử dụng trong điều kiện đòi hỏi phải xả nhanh chóng lượng nước lớn, thường là các bộ phận không thể thiếu trong các hệ thống phòng cháy.

No products were found matching your selection.