Van giảm áp

Tên gọi khác: pressure reducing valve, van giảm áp, van điều áp, pressure regulating valve, van giảm áp hơi, van giảm áp khí nén, van giảm áp thuỷ lược, van giảm áp nước

Chức năng: Điều chỉnh áp đầu vào và áp đầu ra.

Showing all 3 results