Van cổng - van cửa

Tên thông thường: Van cổng, gate valve, van chặn, van khoá, van cửa
Chức năng: mở – đóng dòng chảy 2 chiều thông qua quay tay vặn cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ
Các loại van cổng: van cổng ty chìm, van cổng ty nổi, van cổng có công tắc giám sát, van cổng tay quay

Showing all 7 results