Van bướm

Tên gọi khác: butterfly valve
Các loại van bướm: van bướm tay gạt, van bướm tay quay, van bướm tín hiệu điện, van bướm kèm công tắc giám sát.

Showing all 3 results