Đồng hồ độ - Nhiệt kế

Tên gọi khác Thiết bị đo nhiệt độ:, đồng hồ đo nhiệt độ, nhiệt kế thuỷ ngana công nghiệp, Thermometer, Glass thermometer, bimetal thermometer
Chức năng: Đo lường nhiệt độ
Chất liệu: nhựa kính, inox

Showing all 2 results